Moje služby

Taliansky jazyk. To je slovo, ktoré spája všetky moje poskytované služby. Či už potrebujete preložiť alebo pretlmočiť z talianskeho jazyka do slovenského, alebo naopak, či sa jedná o odborný text, všeobecný komerčný text, alebo umelecký text, moje služby prispôsobené Vašim požiadavkám sú Vám k dispozícii.

OBJEDNAJTE HNEĎ

Komerčný preklad

Komerčný preklad

Kvalitný preklad komerčných odborných textov z rôznych technických oblastí. Automotive, IT a Telco, strojárstvo, energetika, podnikové hospodárstvo, systémy manažérstva kvality.

Autorský preklad

Autorský preklad

Preklad beletrie a iných umeleckých textov z talianskeho jazyka. Texty z oblasti humanitných vied, literatúry, kultúry a umenia.

Lokalizácie

Lokalizácie

Lokalizácie softvéru, webstránok, aplikácií, návodov na použitie a iných technických textov.

Tlmočenie

Tlmočenie

Konzekutívne tlmočenie z a do talianskeho jazyka. Obchodné rokovania, pracovné stretnutia, veľtrhy a výstavy, služobné cesty, workshopy.

Výučba taliančiny

Výučba taliančiny

Vyučovanie taliančiny individuálnou formou, alebo v skupinách. Vyučovanie priamo u vás vo firme prispôsobené vašim potrebám a časom.

Kráčam s dobou

Kráčam s dobou

Pri prekladoch využívam moderné technológie podporného CAT softvéru SDL Trados. Pri výučbe zasa využívam moderné didaktické pomôcky a učebnice, audio a video materiály.

Členstvo v SAPT

Členstvo v SAPT

od roku 2014 som členom Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov (SAPT), stavovskej organizácie zastupujúcej profesionálnych prekladateľov a tlmočníkov na Slovensku.

Slovník
Tlmočenie
Výučba jazyka

Preklady

Komerčné preklady z/do talianskeho jazyka so zameraním na technické texty z oblasti IT a Telco, automobilového sektora, systémov manažérstva kvality, energetiky, podnikového hospodárstva a manažmentu a marketingu ako aj texty humanitného zamerania z oblasti kultúry a umenia. Autorské preklady beletrie z talianskeho jazyka.

Tlmočenie

Konzekutívne tlmočenie z/do talianskeho jazyka seminárov, workshopov, besied, obchodných stretnutí, služobných ciest, výstav a veľtrhov so zameraním na technické oblasti IT a Telco, automobilového sektora, manažérstva kvality, energetiky, výroby, manažmentu a marketingu ako aj na netechnické oblasti umenia a kultúry.

Výučba jazyka

Vyučujem taliansky jazyk individuálnou formou alebo skupinovo. Vediem jazykové kurzy v súkromných jazykových školách alebo priamo u vás doma alebo vo firme. Každému individuálnemu študentovi prispôsobujem tempo a obsah výučby tak, aby dosahoval čo najlepšie výsledky. Pri výučbe používam moderné didaktické pomôcky a učebnice.

„Čo znamená preložiť?     Povedať takmer to isté.“
Umberto Eco

V čom som dobrý...

Pri komerčných prekladoch je veľmi dôležité, aby prekladateľ rozumel problematike, ktorú v rámci svojej zakázky rieši. Je preto veľkou výhodou, pokiaľ má prekladateľ reálne praktické skúsenosti z daného odboru. Myslím si preto, že moje dlhoročné praktické skúsenosti z informatiky a telekomunikácií, strojárskej výroby v automobilovom sektore na roznych manažérskych pozíciách mi poskytujú dostatočné znalosti jednotlivých odborov, aby som kompetentne a presne vedel preložiť odborné texty z týchto oblastí. Vo svojom voľnom čase sa venujem literatúre, kultúre a umeniu. Vzdelávam sa v oblasti online marketingu, copywritingu a tvorivého písania.

Oblasti, v ktorých mám skúsenosti

Automotive: 100%
Strojárstvo: 100%
IT a Telekomunikácie: 100%
Podnikové hospodárstvo a manažment: 100%
Systémy manažérstva kvality: 100%
Ekonomika a financie: 60%
Umenie a Kultúra: 80%
Beletria: 50%
Právo: 30%